WIFI智能温控器解决方案

应用描述

   

    [智能家庭控制系统] 串口wifi实现对工业级温控器的监控(实时温度情况监测,控制工作状态等),支持多部手机同时控制并能实时刷新状态,支持局域网和远程控制功能,支持Androidios两个平台


功能介绍

        

        1. 基于2.4G、wifi串口移动智能家居解决方案

        2. 支持手动开关机功能

        3. 支持报警参数设置

        4. 实时监控工作状况,异常会主动报警

        5. 支持中英文切换


界面预览   

温控1温控2温控3温控4温控5温控6温控7

Quick contact 联系我们

联系方式

深圳市龙华新区深圳北站留仙大道彩悦大厦西门301

0755-23152658

liming@gicisky.com

SOCIALS

在这里,找到我们

留言板