WIFI智能透传测试方案

应用描述

   

    [智能家庭控制系统] 串口wifi实现对设备进行透传测试数据,用户可根据自己的需要,发送自定义指令,用于测试设备基本功能等,还支持监听指令,收到特定指令自动发送下一条指令,实现自动化收发数据。支持局域网和远程控制,支持Androidios两个平台


功能介绍

        

        1. 基于2.4G、wifi串口移动智能家居解决方案

        2. 支持自动编写指令(单独指令,监听指令)

        3. 支持收发监听并显示通讯数据

        4. 支持手动输入和二维码扫描两种方式添加设备

        5. 支持中英文切换


界面预览   

透传1透传2透传3透传4透传5透传6

 

Quick contact 联系我们

联系方式

深圳市龙华新区深圳北站留仙大道彩悦大厦西门301

0755-23152658

liming@gicisky.com

SOCIALS

在这里,找到我们

留言板